Toshiba Satellite L50-B-14V Laptop Dock

Replacement Laptop docking station for Toshiba Satellite L50-B-14V